Dental Clinic in Pune
Dental Clinic in Pune

Dental Treatment in Pune - Fdoc centre Wins Best Dental clinic of the year Award in 2017, also Dr. Shibli Syed Wins Best Dentist of the Year Award in 2018. We b

How Oral Health Can Affect Other Problems
How Oral Health Can Affect Other Problems

Your oral health can affect several other problems in the body. It's important to take help from a good dentist at the right time to get rid of oral disease.

Niềng răng có đau không? Niềng răng đau nhất giai đoạn nào?
Niềng răng có đau không? Niềng răng đau nhất giai đoạn nào?

Niềng răng chỉnh nha l phương pháp sửa chữa lại những khuyết điểm trên răng như răng hô móm, mọc lệch, thưa… phương pháp n y đưa răng trở lại vị tr