Driver điều khiển động cơ bước 57
Driver điều khiển động cơ bước 57

Driver điều khiển động cơ bước DM542 l mạch động lực chuyên dùng để kiểm soát chính xác vị trí v dòng điện cho động cơ bước 2 pha loại nhỏ như động cơ bước size 42 ( nema 17 ) v size 57 (nema 23 ) như dòng động

Động cơ bước cấu tạo và hoạt động
Động cơ bước cấu tạo và hoạt động

Động cơ bước (STEPPER MOTOR) được sử dụng nhiều trong hệ thống di chuyển b n máy của máy cắt CNC, máy phay CNC, máy tiện CNC, máy xung, máy cắt dây