Thanh trượt vuông mua ở đâu

Thanh trượt vuông mua ở đâu

Thanh trượt vuông Hiwin được ứng dụng làm dẫn hướng trong máy CNC, máy khắc laser, máy cắt CNC...và hệ thống tự động chính xác khác.