Động cơ bước cấu tạo và hoạt động
Động cơ bước cấu tạo và hoạt động

Động cơ bước (STEPPER MOTOR) được sử dụng nhiều trong hệ thống di chuyển b n máy của máy cắt CNC, máy phay CNC, máy tiện CNC, máy xung, máy cắt dây