Latest blog on category "Youtube"

Best Camera For YouTube

When buying or renting the best camera for YouTube Vlogging, it is important to consider factors such as budget, portability, image and audio quality, recording time and battery life. The best camera for YouTube or blogging depends on what you are t...

 42 View(s)

Ed Sheeran First Music Album

Ed Sheeran is a famous today’s era singer, composer and songwriter. As a singer he started his career back in 2004 when he released his very first music album...

 108 View(s)

Động cơ bước có phanh từ

Động cơ bước ( stepper motor ) được ứng dụng nhiều trong kỹ thuật cơ khí, sản xuất hàng hóa, lực đẩy, kỹ thuật điện, sản xuất linh kiện điện tử, điện từ, vật lý, sản xuất điện năng......

 183 View(s)

Xích nhựa

Xích nhựa luồn dây sử dụng bảo vệ dây điện trong các hệ thống tự động hóa có di chuyển liên tục như máy CNC, máy gắp sản phẩm... chịu được hàng triệu lần gập....

 152 View(s)